พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

คลิก>> ชมภาพเพิ่มเติม

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิก – ประกาศรักสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558  

นารีรัตนา

๒ เมษายน ๒๕๕๘  มหามงคลพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกระบี่ 

ปฏิทินการศึกษา

กำหนดการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด ที่นี่ ประกาศงดการเรียนการสอนและเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา  

ยินดีต้อนรับ

 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกระบี่  ส่งเสริมปัญญา  พัฒนาคุณธรรม  นำความรู้สู่อาชีพ  

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปัจฉิมนิเทศและพิธีรับประกาศนียบัตร

ปัจฉิมนิเทศและพิธีรับประกาศนียบัตร

ดาวน์โหลดกำหนดการ : ปัจฉิมนิเทศ+ซ้อม  :  พิธีรับประกาศนียบัตร : รายชื่อนร. นศ. ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิก – ประกาศรักสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนายเลิศศักดิ์  เมืองน้อย นักเรียนปวช.ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  -ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลง ระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2557…

16 ม.ค. วันครู

คุรุสภา ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญวันครูและบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558 ซึ่งผลการประกวดคำขวัญวันครู รางวัลชนะเลิศ เป็นของเด็กหญิงอนุสรา ชื่นบาล จากจังหวัดอ่างทอง ได้รับเงินรางวัล…

ข่าวการศึกษา

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 >> ปวช. ปวส. ภาคปกติ แผ่น1  แผ่น2

แนวปฏิบัติการแจ้งจบการศึกษา ภาคเรียนที่2/2557

ดาวน์โหลดเอกสาร -เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการแจ้งจบการศึกษา -เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๒ รูปถ่าย นร. นศ. ที่ใช้ในการติดระเบียนแสดงผลการเรียน  -แบบ…

ประกาศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ อ.นฤมล  ช่วยบำรุง โทร ๐๘๔-๘๔๕๒๐๖๒