ข่าวประชาสัมพันธ์

ปัจฉิมนิเทศและพิธีรับประกาศนียบัตร

ปัจฉิมนิเทศและพิธีรับประกาศนียบัตร

ดาวน์โหลดกำหนดการ : ปัจฉิมนิเทศ+ซ้อม  :  พิธีรับประกาศนียบัตร : รายชื่อนร. นศ. ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิก – ประกาศรักสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนายเลิศศักดิ์  เมืองน้อย นักเรียนปวช.ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  -ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลง ระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2557…

16 ม.ค. วันครู

คุรุสภา ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญวันครูและบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558 ซึ่งผลการประกวดคำขวัญวันครู รางวัลชนะเลิศ เป็นของเด็กหญิงอนุสรา ชื่นบาล จากจังหวัดอ่างทอง ได้รับเงินรางวัล…

ข่าวการศึกษา

รายชื่อ นร. นศ. รับ หลักฐานการสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 1

รายชื่อ นร. นศ. รับ หลักฐานการสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 1

ขั้นตอนการรับหลักฐานแสดงการศึกษา (ระเบียนแสดงผลการเรียน  ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนสถานศึกษาเดิม) ๑. ทำแบบสอบถาม ภาวะการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา รับแบบสอบถามได้ที่ห้องธุรการ  ๒. ติดต่องานการเงิน อาจารย์เยาวลักษณ์  ยะลา เพื่อตรวจสอบกรณีนักเรียน นักศึกษา ยังค้างชำระค่าธรรมเนียม ๓. รับเอกสารหลักฐาน ที่อาจารย์เยาวลักษณ์ ยะลา เท่านั้น  *…

รายวิชาการฝึกงาน

ดาวน์โหลดตัวอย่างคลิก >>  ตัวอย่างแบบPDF    ดาวน์โหลดตัวอย่างคลิก >>  ตัวอย่างแบบWord  รหัสรายวิชา ปวส. 3000-7001   รหัสรายวิชา…

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 >> ปวช. ปวส. ภาคปกติ แผ่น1 …