ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบขอรับประกาศนียบัตร โครงการอบรมครูโดยใช้เทคโนโลยี สช.

แบบขอรับประกาศนียบัตร โครงการอบรมครูโดยใช้เทคโนโลยี สช.

หนังสือรับรองเพื่อรับใบประกาศนียบัตร โครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประกันอุบัติเหตุ นร. นศ. ปี 2558

การประกันอุบัติเหตุ นักเรียน นักศึกษา -ให้นักเรียน นักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ทำประกัน ปี 2558 หน้าห้องธุรการ หากรายชื่อตกหล่น…

ข่าวการศึกษา

นร. นศ.เข้าทำแบบประเมินการเรียนการสอน 1/2558

นร. นศ.เข้าทำแบบประเมินการเรียนการสอน 1/2558

ขอให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน เข้าทำแบบประเมินการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 3-13 กันยายน 2558    คลิก >> http://krabi-nactech.ac.th/assess/ ขั้นตอนการประเมิน  1. นร. นศ. จะต้องมีบัญชี Email ของ Gmail หากไม่มีก็สามารถสมัครได้ที่ www.gmail.com 2. คลิกรายชื่ออาจารย์ที่นร. นศ. ต้องการทำการประเมิน…

ประกาศ เรื่องการทำบัตรประจำตัวนร. นศ. ปี 2558

ลิ้งค์สำหรับกรอกข้อมูล >> http://goo.gl/forms/K37cz9BGCV

ประกาศผลการฝึกงาน

ประกาศผล วิชาฝึกงาน ระดับ ปวช. ปวส.ภาคปกติ ปวส.ภาคสมทบ  นร. นศ. ที่ติด มส…